Loading Systems / Centrální model a filozofie

Centrální model a filozofie

Centrální model a filozofie


1.) SPOLEČNOST A JEJÍ ZÁKLADNÍ HODNOTY

  • Zavázali jsme se k volnému sociálně tržního hospodářství a partnerství.

2.) SPOLEČNOST A JEJÍ KOMPETENCE

  • Dodáváme stroje a zařízení pro stavební a dopravní průmysl, jakož to i pro podniky a úřady.
  • Specializujeme se hlavně na trh strojů a tím zajistit vyšší průnik a podíl na trhu v oblasti strojů.
  • Náš postoj k decentralizaci a montážních prací v našich pobočkách je následujicí : Být orientován výhradně na zákaznika  a být vždy v jeho blízkosti.

3.) SPOLEČNOST A JEJÍ TRH

  • Na prvním místě  jsme obchodní společnost . Jako taková, působíme v mezinárodním měřítku, a pracujeme na základě exkluzivní smlouvy nebo jiných smluv s výrobci. Rozšiřujeme náš obchod na tomto základě v jednotlivých sousedních trzích, včetně zaručení profesionálního přístupu.

4.) SPOLEČNOST A JEJÍ  CÍLE

  • Pracujeme na ziskově orientovaném způsobu práce.
  • Chceme posílit ziskovost a tím zajistit bezpečnost firmy a pracovní místa.
  • Nechceme přijímat nevypočitatelná rizika. 
  • Nechceme růst tržeb za každou cenu, ale zdravý  a komplexní růst společnosti.
  • Chceme partnerství s našimi zákazníky a dodavateli. Partnerství, které je založené na přátelských vztazích.
  • Chceme zajistit a zlepšit kvalitu na všech úrovních.

 
 5.) SPOLEČNOST A JEJÍ ZAMĚSTNANCI

  • Očekáváme, od našich zaměstnanců loajalitu, ochotu a kvalifikovaný přístup.
  • Podporujeme osobní a profesní rozvoj našich zaměstnanců.
  • Chceme posílit vlastní iniciativu každého jednotlivce.
  • Chceme informovat naše zaměstnance o výzvách a vývoji společnosti.
  • Podporujeme přátelskou spolupráci.
  • Odměna je založena na výkonu.
     

Kontaktujte nás!